Uw GDPR altijd Up-To-Date?

Uw eigen DPO Vanaf slechts €295/maand?

DATANOVA, de one-stop-shop voor alle privacy en security vraagstukken.

Putting GDPR at the centre of your business is the key to improving trust and digital growth.

In sommige gevallen ben je verplicht om een DPO (Data Protection Officer) te hebben. Je kan hiervoor iemand inhuren of in dienst nemen. Wij bij DataNova bieden een service waarbij je voor enkele uren of dagen per maand iemand kan inhuren.
  • Geen belangenconflict: Bedrijven wijzen een DPO (Data Protection Officer) vaak intern aan, meestal aan de volgende stakeholders: Juridisch, Technologie, Beveiliging, HR, ... Dit is een duidelijk belangenconflict en ik vaak tegenstrijdig met de regelgeving.
  • Sneller aanstellen: Er zijn 10x zoveel vacatures voor DPO's als er gekwalificeerde personen zijn. Als u van plan bent een DPO aan te werven, is het vinden en betalen van de juiste voor u een langdurig proces.
  • Meer kosteneffectief: Door de DPO-rol uit te besteden, krijgt u toegang tot een breder scala aan vaardigheden, waaronder technische, juridische en infosecurityvaardigheden, en dat alles tegen lagere kosten dan wanneer u fulltime in dienst zou nemen. Wanneer je iemand in dienst neemt betaal je iemand, ongeacht of er werk is. Ook betaal je door bij ziekte én heeft iemand ontslagbescherming. Huur je iemand in via DPO as a Service dan heb je dat niet.
  • Het bedrijf en de werknemers trainen over belangrijke nalevingseisen
  • Personeel dat betrokken is bij gegevensverwerking opleiden
  • Het uitvoeren van audits om de naleving te waarborgen en mogelijke problemen proactief aan te pakken
  • Fungeren als contactpunt tussen het bedrijf en de autoriteiten
  • Toezicht houden op de prestaties en advies geven over de impact van de inspanningen op het gebied van gegevensbescherming
  • Het bijhouden van uitgebreide dossiers van alle gegevensverwerkingsactiviteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd, met inbegrip van de doeleinden van alle verwerkingsactiviteiten
  • Communicatie met betrokkenen om hen te informeren over hoe hun gegevens worden gebruikt en welke maatregelen het bedrijf heeft getroffen om hun persoonsgegevens te beschermen

DPO AAS: De oplossing voor uw gegevensbescherming!

Als laatste, maar misschien wel belangrijkste service, hebben we de DPO As A Service. Na de audit, implementatie en training is een organisatie haar GDPR dossier full proof. De kunst is om het dossier ook full proof te houden of zelfs nog verder in de diepte uit te bouwen. Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) zijn bepaalde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aan te stellen. 


Is er een klacht of vraag van een persoon van wie u gegevens bewaart of verwerkt? In dat geval is de DPO ook de contactpersoon. Wij vormen een buffer tussen u en derden. De DPO heeft een onafhankelijke positie. Hij beoordeelt onder andere de genomen veiligheidsmaatregelen. Daarnaast waarborgt hij de naleving van de verschillende wetten op het gebied van gegevensverwerking.


Een functionaris voor gegevensbescherming is verantwoordelijk voor het toezicht op de strategie en de uitvoering van de gegevensbescherming van een organisatie. Hij is de persoon die ervoor zorgt dat een organisatie voldoet aan de vereisten van de GDPR. DataNoVa neemt onderstaande verantwoordelijkheden op, zodat u zich volledig kan focussen op uw business.

Deze Pagina Delen Met

Facebook E-mail Whatsapp