1 Algemeen


Deze disclaimer beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en het gebruik van deze website. Je geeft toestemming voor deze gebruikersvoorwaarden door gebruik te maken van de website of toegang te zoeken tot enige inhoud die beschikbaar is via de website. 

DataNoVa BV kan deze gebruikersvoorwaarden ten allen tijde herzien en aanpassingen doorvoeren. U gaat ermee akkoord dat u gebruik van de website, na dergelijke wijzigingen, zal worden opgevat als uw aanvaarding van deze wijzigingen.


2 Eigendomsrechten


De website en de inhoud zijn exclusieve eigendom van DataNoVa BV. U stemt ermee in om geen enkel deel van de website of de inhoud te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren voor enig commercieel doel, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DataNoVa BV. U erkent en stemt er hierbij mee in dat, tussen DataNoVa en u, alle rechten, aanspraken en belangen in en op de website en de inhoud exclusief eigendom is van DataNoVa BV. Gebruik van de website of de inhoud, op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan in deze gebruikersvoorwaarden, is verboden.


3 Aanvullende beperkingen


U stemt ermee in de website niet te bezoeken op een andere manier dan via een standaard webbrowser op een computer of mobiel apparaat. U stemt er verder mee in dat u de website niet zult beschadigen, uitschakelen, overbelasten of benadelen of het gebruik en plezier van de website voor anderen zult hinderen.


4 De informatie op deze website


De op de website beschikbare inhoud is bedoeld als een algemene informatiebron en wordt uitsluitend verstrekt op een "AS IS" en "AS AVAILABLE" basis. U wordt aangemoedigd om de hierin opgenomen informatie te bevestigen. U dient de publicatie van de website door DataNoVa BV niet op te vatten als een garantie of waarborg voor de kwaliteit of beschikbaarheid van enige diensten.


5 Hyperlinks naar andere sites


De website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door andere partijen. DataNoVa BV biedt deze links naar andere websites aan voor uw gemak, en het gebruik van deze sites is op eigen risico. De gelinkte sites staan niet onder controle van DataNoVa BV, en DataNoVa BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud die beschikbaar is op de andere sites. Dergelijke links impliceren niet dat DataNoVa BV de informatie of het materiaal op die andere sites onderschrijft en DataNoVa BV wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van dergelijke gelinkte websites af.


6 Privacy Policy


Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, erkent u dat DataNoVa BV uw informatie kan verzamelen, gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in onze Privacy Policy.


7 Data verwerking


DataNoVa BV is een "Data Controller" wanneer zij persoonsgegevens verwerkt die betrekking hebben op en/of ontvangen zijn van onze klanten en neemt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van die gegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.


8 Mail


De overdracht via mail kan vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend bestemd is voor gebruik door de genoemde geadresseerde(n). Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u er bij deze op gewezen dat elke verspreiding van deze mededeling ten strengste verboden is. 

Indien u deze mededeling ten onrechte hebt ontvangen, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen en onmiddellijk naar DataNoVa BV terug te keren. 

DataNoVa BV is niet verantwoordelijk voor enige onnauwkeurige, onjuiste, beledigende of misleidende informatie die hierin is opgenomen. De inhoud van deze specifieke mededeling mag niet worden geïnterpreteerd als een weergave van de meningen of het beleid van DataNoVa BV. 

DataNoVa BV is niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van vertraging in verband met deze verzending.

Deze Pagina Delen Met

Facebook E-mail Whatsapp